Podziękowania dla PPE

Serdeczne podziękowanie na ręce naszego
głównego akcjonariusza Adama Knota w dniu 18.09.2022 w imieniu władz samorządowych złożyli Starosta oraz Wicestarosta powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, za pomoc niesioną wszystkim ofiarom wojny w Ukrainie. Jednocześnie nadal nie ustajemy w dalszych działaniach i współpracy z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim.