Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej

Z dniem 26.05.2022 Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej w Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000973569 stowarzyszenia pod nazwą Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej z siedzibą w Wrocławiu.