Szkolenia dla zrzeszonych spółek

W marcu i kwietniu pracownicy spółek zrzeszonych w PPE odbyli serię szkoleń specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi.