Podziękowania dla PPE

Serdeczne podziękowanie na ręce naszego głównego akcjonariusza Adama Knota w dniu 18.09.2022 w imieniu władz samorządowych złożyli Starosta oraz Wicestarosta powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, za pomoc niesioną wszystkim ofiarom wojny w Ukrainie. Jednocześnie nadal nie ustajemy w dalszych działaniach i współpracy z Powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim.